Hjem | Deltagere | Tidsplan | Arrangørstab | Program | Resultater | Info om arrangementet | Vegbeskrivelse | Sponsorer | Video | Bilder

Arrangørstab

Stevneleder: Bjørnar Nordbotten
Sekreteriat: Ronny Lauten (ansvarlig)/Anders Bakken
Spor: Ole Jan Kristensen (ansvarlig) / Odd Einar Tysnes
Rundering: Hege By Flyen
Lydighet : Kristin Estenstad
Felt: Helge Omnes (ansvarlig / Annie Omnes
Tapt apport : Geir Larsen
Webmaster: Ronny Lauten
Tidsplaner: Bjørnar Strand
Funksjonærer/innlosjering: Hege B. Flyen
Påmeldinger: Ronny Lauten
Sponsor: Bjørnar Strand (ansvarlig) / Bjørnar Nordbotten
Premier: Erik Østbakken
Katalog: Trine Malmo
Lotteri: Inger Østlie
Åpning/trekning/premieutdeling: Bjørnar Nordbotten. Trine JJ/Bjørg E Huseby (trekningspremier)
Markedsføring: Inger Faugstad    

Overdommer: Harald Grøndahl
Dommer: Øyvind Jensen (Lydighet)
Dommer: Aud Flemsæter (Lydighet)
Dommer: Geir Bjørge Larsen (Tapt apport)
Dommer: Helge Omnes (Felt I)
Dommer: Per Arne Bakke(Felt I)
Dommer: Inger Østlie (Felt II)
Dommer: Torgeir Rui(Felt II)

Challenge komitee
• Bjørnar Strand (leder)
• Hans Jørgen Jensen
• Terje Østlie
• Ronny Lauten

 

Regelverk finner du HER!

Statutter vandrepokal The Challenge finner du HER

Statutter FHSKs vandreskjold The Challenge finner du HER


The Challenge arrangeres
01.–03.09.2022

Påmeldingsfristen er 01.07.2022
Påmeldingsskjema i PDF
Påmeldingsskjema i word

Frist for påmelding lag: 18. august
Påmeldingsskjema lag i PDF
Påmeldingsskjema lag i word


Her finner du en fullstendig presentasjon av arrangementet The Challenge i PDF


Annonse til

The Challenge 2022